BLOG

Wanelisekile Umnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu Ngokusebenza Komkhandlu

Kwethulwe umbiko ojabulisayo emhlanganweni wamaKomiti amaWadi ohlala njalo emuva kwezinyanga ezintathu, obuhleli ngoLwesine 29 September 2022 ehholo laseCreighton ngo-14h00.

Lombiko uqukethe imininingwane yokusebenza komaspala KwaZulu-Natali. Kuvele ukuthi iDr Nkosazana Dlamini Zuma Local Municipality ngaphansi kwehhovisi likaSomlomo uCllr SS Phoswa yenza …

css.php