MAYOR’S PROGRAMMES

Imeya uCllr Sindisiwe Msomi ivule ngokusemthethweni amahholo emphakathini yasecabazi nase-Ndodeni

Umphakathi waseCabazi ngaphansi kuka-wadi 4 kanye nomphakathi waseNdodeni ngaphansi kuka-wadi 5 isizoqhuba imihlangano nemisebenzi yawo emahholo amasha asezingeni eliphezulu.
IMeya kaMasipala iDr Nkosazana Dlamini-Zuma Municipality uSindisiwe Msomi uvule ngokusemthethweni lezi zikhungo wazinikeza umphakathi ngoLwesithathu. iMeya ibihambhisana nesekela Meya uKholeka Hadebe
css.php