Iyaqhubeka Imihlangano yentuthuko edidiyelwe (IDP) kaMasipala I Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma

Umasipala waseKhaya i Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma Municipality uholwa uMeya, uKhansela Sindisiwe Msomi, namuhla 20 October 2022, eNkelabantwana Community Hall, ehambha noSomlomo uKhansela Sifiso Phoswa, Sotswebhu uKhansela Vusi Mthembu kanye namaKhansela kamasipala wasekhaya bephelezelwa amaKhansela wase Harry Gwala District eholwa uSotswebhu uKhansela Mhatu, uMeya wethule intuthuko edidiyelwe kanyaka 2022/2023 (Integrated Development Plan) ebhekene nezindawo ezingaphansi kwa wadi 13,12,11,10,9 no wadi 7
ababambiqhaza banikezwe ithuba lokuxoxisana nokufuna ukucaciseleka lapho bengaqondi khona. Ukusebenza ngokubambisana ukwakha imiphakathi engcono.
css.php