Wanelisekile Umnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu Ngokusebenza Komkhandlu

Kwethulwe umbiko ojabulisayo emhlanganweni wamaKomiti amaWadi ohlala njalo emuva kwezinyanga ezintathu, obuhleli ngoLwesine 29 September 2022 ehholo laseCreighton ngo-14h00.

Lombiko uqukethe imininingwane yokusebenza komaspala KwaZulu-Natali. Kuvele ukuthi iDr Nkosazana Dlamini Zuma Local Municipality ngaphansi kwehhovisi likaSomlomo uCllr SS Phoswa yenza kahle kakhulu, amaKhansela amaWadi ayayihlalisa imihlangano yemiphakathi, nemihlangano yamaKomiti, ayazilandelela izicelo nezikhalo ezivela emiphakathini ngenhloso yokuzixazulula ngokushesha.

USomlomo woMkhandlu uCllr Phoswa uncome kakhulu ukusebenza kwamalungu amaKomiti amaWadi ebambisene namaKhansela ngokuqinisekisa ukuthi iyahlala imihlangano yemiphakathi nokuthi ziyaxazululwa izingqinamba ezibhekene nabahlali.

css.php