Notice Archives

MUNICIPAL STATEMENT:

In an effort to create and enhance active and meaningful participation of men in the fight against Gender Based Violence and Femicide (GBVF) Domestic Violence and Sexual offences, Dr Nkosazana Dlamini-Zuma Municipality, will on Friday 28 October 2022, hold a

ISAZISO SOMPHAKATHI NGO HLAHLO-MALI LONYAKA KA 2023/2024

Niyakhunjuzwa ngemihlangano eqhubekayo kulelisonto yentuthuko edidiyelwe kanye nohlahlo-mali lonyaka ka 2023/2024.
Mayelana nezindawo ezobanjelwa kuzo lemihlangano, sicela ubheke isithombe esingenzansi.
Umhlangano wezinhlaka zomphakathi waseHimeville nase-Underberg usuhlelwe kanje;
Usuku: 20 October 2022.
Isikhathi: 17h00pm
Indawo: Mocroft Hotel.
css.php